23 juni 2009

Word-hjälp!

...men fatta irritationen!!! På nåt sätt har markören i Word förvandlats till en blinkande punkt som knappt syns & detta gör det i princip omöjligt att få något gjort! Hur får jag markören tillbaka till normalläge, dvs ett blinkande streck?!

Photobucket

Inga kommentarer: